Tlačítko úvod  Tlačítko bezpečnost práce  Tlačítko školení  Tlačítko kotelny  Tlačítko elektricka zarizeni  Tlačítko požární ochrana 

                                                Tlačítko zdvihaci zarizeni  Tlačítko manipulační vozíky  Tlačítko prodej  Tlačítko Osvědčení  Tlačítko novinky  Tlačítko kontakty

               hasící přístroj

 

V Rámci požární ochrany provádíme 

 

 • zpracování, zavedení a vedení veškeré předepsané dokumentace
 • zpracování evakuačních plánů
 • organizaci a provádění cvičných požárních poplachů
 • dodání, revize a kontroly hasicích zařízení a hydrantů
 • školení zaměstnanců
 • školení zaměstnanců externích a servisních organizací
 • školení a odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostních zařízení
 • zpracování harmonogramů termínů revizí, kontrol a prohlídek
 • zajištění provádění revizí, kontrol a prohlídek
 • zpracování pokynů, provozních řádů
 • výkon funkce odborně způsobilé osoby (OZO), požárního technika.

Copyright © 2015, SAFETY STANDARDS. All Rights Reserved design kacerkv.