Tlačítko úvod  Tlačítko bezpečnost práce  Tlačítko školení  Tlačítko kotelny  Tlačítko elektricka zarizeni  Tlačítko požární ochrana 

                                                Tlačítko zdvihaci zarizeni  Tlačítko manipulační vozíky  Tlačítko prodej  Tlačítko Osvědčení  Tlačítko novinky  Tlačítko kontakty

měřák

 

Revize elektrického zařízení 

 

Provádíme výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení do 1000V v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Revize provádí revizní technik s oprávněním vydaným TI ČR, profesionálními měřícími přístroji.

Kontroly elektrického zařízení

 

Pravidelné kontroly a prohlídky elektrického zařízení včetně údržby těchto zařízení a odstranění zjištěných závad

Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů

 

Revize prováděny profesionálním revizním  přístrojem. Provádí revizní technik s oprávněním vydaným TI ČR

Montáže elektrického zařízení

 

- montáže el. zařízení do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu.
- montáže el. rozvodů v obytných, kancelářských a průmyslových objektech
- při dodávce el. zařízení zajišťujeme projektovou dokumentaci a výchozí revizi el. zařízení.

Školení pracovníků

dle vyhl. 50/1978 sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice (pracovníci na zařízeních do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu). 

§3 - osoba seznámená 
§4 - osoba poučená 
§5 - pracovníci znalí 
§6 - pracovníci pro samostatnou činnost 
§7 - pracovníci pro řízení činnosti 
§8 - pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu 
§10 - pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování 
§11 - kvalifikace ve zvláštních případech

Copyright © 2015, SAFETY STANDARDS. All Rights Reserved design kacerkv.