Tlačítko úvod  Tlačítko bezpečnost práce  Tlačítko školení  Tlačítko kotelny  Tlačítko elektricka zarizeni  Tlačítko požární ochrana 

                                                Tlačítko zdvihaci zarizeni  Tlačítko manipulační vozíky  Tlačítko prodej  Tlačítko Osvědčení  Tlačítko novinky  Tlačítko kontakty

           

 

                                                                                                                             

Naše společnost zabezpečuje bezpečnost práce a poradenství v souvisejících oblastech po celém území ČR. Mezi naše klienty patří významné společnosti i nadnárodní celky. Při naší činnosti zastupujeme firmy při jednání s kontrolními orgány v oblasti bezpečnosti práce. Samozřejmostí je i pojištění pro případ vzniklé škody.

 

ŠKOLENÍ V OBLASTI BOZP

Provádíme základní kurzy a školení v oblasti bezpečnosti práce a vybraných dělnických profesí v našich školících střediscích nebo externě přímo u zákazníka, kvalifikovanými lektory.

Součástí poradenské služby je :

 

- vyhledávání rizik a jejich eliminace 
- plnění úkolů bezpečnostního technika 
- školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců 
- vypracování dokumentace bezpečnosti práce včetně její aktualizace 
- vypracování seznamu osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnavatele.
- vypracování provozních a bezpečnostních předpisů 
- poradenská a konzultační činnost v oblasti pracovního prostředí 
- pravidelné prohlídky pracovišť 
- zhodnocení objektu a technologie z hlediska bezpečnosti práce 
- řešení problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu s platnou legislativou.  
- vyhodnocení rizik a následné vypracování seznamu osobních ochranných pracovních prostředků

Copyright © 2015, SAFETY STANDARDS. All Rights Reserved design kacerkv.